Vi går ikke på kompromis med kvaliteten

Malerfirma Blaaberg arbejder med stor faglig stolthed og leverer høj kvalitet.

Men det forpligter at yde kvalitet. I lighed med andre malerfirmaer er vi derfor medlem af Danske Malermestre og er således omfattet af Danske Malermestres garantiordning. Ordningen har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Skulle det udførte malerarbejde ikke leve op til dine forventninger, har du mulighed for at indbringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning. Du er garanteret en syns- og skønsmand, der uvildigt vurderer det udførte arbejde. Får du medhold i, at arbejdet ikke er udført korrekt, får du udbedret fejlene uden ekstra omkostninger for dig.

Det er dog heldigvis sjældent, at der bliver rejst en garantisag over for malermestre, der er medlemmer af Danske Malermester. Skulle du dog alligevel opleve fejl, har du vished om, at fejlene bliver udbedret.

Hvem er dækket af garantiordningen?

  • Private, der får udført malerarbejde i deres egen bolig eller sommerhus
  • Private, der er lejere eller andelshavere, og som får udført malerarbejde i egen bolig og egen regning
  • Boligforeninger der har udlejnings-. andels- og ejerlejligheder, som får udført fællesarbejde. Foreningen skal højst have 10 boliger
  • Erhvervsdrivende, der får arbejdet udført i erhvervslokaler, som de selv benytter
  • Det er altid en forudsætning, at aftalen om at udføre malerarbejde er indgået direkte mellem den klagende og medlemmet af Danske Malermestre

Udgifter op til 100.000,- kr. bliver dækket

Garantien dækker udgifter op til 100.000 kr. Er det en større sag, bliver der henvist til civilretten i stedet.

Læs mere om garantiordningen på Danske Malermestres hjemmeside her.

Husk at vi også kan være behjælpelige med tapetseringmaling af vinduer og facader, salg af malervarer og meget mere.